ספרונים

כאשר נדרש להכניס טקסט רב ע”ג המדבקה, יש צורך בהצמדה עלון מידע ע”ג המדבקה שמוצמדת למוצר, בהתאם לחוקי הרגולציה, מתאים גם למידע באופן השימוש, מתכונים , מרכיבים, אחריות וכו’.

 

stiker booklet